Fading ialah teknik untuk membentuk perilaku pada seseorang yang diinginkan secara bertahap dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan yang mampu […]