Persepsi merupakan sebuah proses yang dihasilkan dari kesan sensoris yang berfungsi mengatus pada suatu tindakan. Hubungan persepsi dengan strategi pemasaran […]