Etika ialah norma. Etika ialah sopan santun. Dan etika adalah dasar dari setiap ucapan atau tindakan yang muncul di diri […]